Wie zijn we?

Op een donkere winteravond in het jaar 1943 wordt, temidden van bezet Vlaanderen, een complot beraamd. Pastoor Claeys-Bouuaert  besluit een scoutsgroep op te richten en riep hiervoor de hulp in van vier jongemannen. Samen met E.H. De Cooman, G. Berwouts, P. Santens en J.P. Colle slaagde hij erin een scoutsgroep op te richten om een de plaatselijke jeugd uit de handen van de Duitse jeugdorganisaties te houden. Sint-Petrus is geboren! Sindsdien heeft onze groep een zeer rijk en gevarieerd leven geleid.

Vandaag de dag is Sint-Petrus een levendige, dynamische groep. Met 50 geëngageerde vrijwilligers zorgen we wekelijks voor spetterende en uitdagende activiteiten. De zaterdagnamiddag verzamelen we aan onze lokalen, achter de kerk van Sint-Pieters-Buiten in de Sint-Pietersaalststraat.

Er is aandacht voor iedereen binnen onze groep. We hebben takken voor zowel jongens als meisjes vanaf het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar.  De leden van het eerste en tweede leerjaar zijn gemengd, daarna splitsen de jongens en meisjes op in aparte takken. Dit komt deels door onze geschiedenis, gezien de meisjesgroep lang apart heeft bestaan naast de jongensgroep, en deels doordat de ledenaantallen het niet toelaten om de takken te mengen. Daarnaast hebben we ook een tak voor jongeren met een licht mentale beperking.

Zoals elke groep binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen is onze werking onderverdeeld in leeftijdsgroepen die takken genoemd worden.
Een overzicht:

Mini’s (kapoenen-mini’s): jongens en meisjes van 6-7 jaar

Maxi’s (kapoenen-maxi’s): jongens en meisjes van 7-8 jaar

Kabouters: meisjes van 8-11 jaar

Welpen: jongens van 8-11 jaar

Jonggidsen: meisjes van 11-14 jaar

Jongverkenners: jongens van 11-14 jaar

Gidsen: meisjes van 14-17 jaar

Verkenners: jongens van 14-17 jaar

Jalokoko: jongens en meisjes vanaf 7 jaar met een licht mentale handicap

Jongens en meisjes van 17-18 jaar zitten in de Jin De Rots. Dit is een jingroep die gevormd wordt samen met de andere scoutsen uit district Gent-Zuid, namelijk Sint-Barbara, Sint-Paulus, OLV met de Glimlach en de Sik. Hun activiteiten vinden plaats op de Blandijnberg en zijn onafhankelijk van onze werking.