Jongverkenners – De Leiding

Jongverkenner-leiding:

Hey! wij zijn de jongverkenner-leiding.
Je kan ons altijd bereiken via jongverkenners.sintpetrus@gmail.com of via onze telefoonnummers op de maandbrief.

Arthur, Benjamin, Louise, Lucas, Marthe en Natan