Informatieplicht naar alle vrijwilligers

Op 1 augustus 2006 trad de nieuwe wet op de vrijwilligers in werking. Door deze wet hebben alle verenigingen de verplichting om hun vrijwilligers op de hoogte te brengen van het doel van de vereniging, de verzekeringen, de onkostenvergoedingen,… Dit geldt zowel voor de vrijwilligers die lid zijn bij Scouts en Gidsen Vlaanderen als voor alle occasionele vrijwilligers (losse medewerkers, ouders die een handje toesteken, foeriers,…). Deze informatieplicht realiseren wij door de organisatienota op onze website aan te bieden. De vereniging gaat ervan uit dat alle vrijwilligers die meewerken aan het project van scouting binnen Sint-Petrus deze nota hebben gelezen. Organisatienota vrijwilligers Sint-Petrus VZW