Groepskamp

Dit jaar is het eindelijk zover! Sint-Petrus gaat op groepskamp naar Tavigny. Hieronder vindt u alvast de data voor de verschillende takken. Het principe is dat de oudste takken eerst vertrekken, gezien hun kamp het langste duurt, de jongere takken vertrekken later. Iedereen eindigt op de dezelfde dag. Die dag wordt aan de ouders gevraagd om naar het kampterrein te komen en er wordt een carpoolsysteem opgemaakt voor wie zich niet kan vrijmaken.

Het kampinschrijvingsmoment zal veel vroeger vallen dan andere jaren, namelijk op zaterdag 9 november 2013. De exacte uren volgen, maar tegen dan moet al beslist zijn of je meegaat op kamp.

De data van de kampen:

  • verkenners: 12-24 juli (inclusief fietsvoorkamp)
  • gidsen + jonggivers: 14-24 juli
  • welpen + kabouters: 17-24 juli
  • mini’s + maxi’s + jalokoko: 19-24 juli

Na het groepskamp zal er ook een ouder- en oud-leidingsweekend plaatsvinden. Dit zal doorgaan van 25 tot 27 juli. Meer info over de inschrijvingen daarvoor zal nog volgen.

Informatiebrief voor ouders en leden:
brief kampinschrijving Tavigny