Afspraken

De vergaderingen gaan door op zaterdag en starten om twee uur. We willen onze leden vragen niet voor kwart voor twee op onze terreinen aanwezig te zijn. Voor die tijd is het voor ons onmogelijk om in degelijk toezicht te voorzien.

Scouting is back to basics. Het moet lukken om zaterdagmiddag door te komen zonder gsm, snoepgoed, kauwgum e.d. Givers maken elk jaar met hun leiding en ouders duidelijke afspraken rond alcohol en roken. Drugs worden niet getolereerd. Scouting is kicken zonder drugs!

In onze groep hanteren wij onderstaande uurregeling voor onze werking. Zo wensen wij de begin- en einduren van de verschillende takken wat meer op elkaar aan te sluiten, met respect voor de eigenheid van elke tak. Normaal gezien vinden alle activiteiten plaats op zaterdag.

Normaal vinden onze activiteiten plaats in de namiddag, maar tijdens de wintermaanden zijn de activiteiten ’s avonds. Dit omdat dit de traditionele examenperiode is voor de givers en leiding en anders het leidinggeven niet te combineren valt met het studeren.

uurregeling_2

In de scouts dragen we steeds een uniform